Tillbehör

Utöver vår serviceverksamhet erbjuder vi även tillbehör till en del butikssystem. Några exempel:

  • Kvittorullar
  • Kundspärr
  • Kassastolar
  • Handscanner-hållare
  • PLU-hållare, ställ etc
  • Sedelklämmor
  • Övriga beställningsvaror