Personal

Vår kompetenta och erfarna personal utför service på era system med hög precision, snabbhet och säkerhet.

Kjell Wennerström Kjell Wennerström
Grundare och VD. Har 20 års branscherfarenhet.
Specialkompetens:
Vågar, packmaskiner, skärmaskiner, kassadiskar och kassasystem.
Direkttel: 070-672 44 49 | E-post: kjell@hammaroelektronik.se


Lars Andersson Lars Andersson
Har 10 års branscherfarenhet.
Specialkompetens: CashGuard, kassadiskar och kassasystem
Direkttel: 070-543 18 00 | E-post: lars@hammaroelektronik.se


Ulf Pettersson Marcus Elfström
Har branscherfarenhet.
Specialkompetens: Kassadiskar och kassasystem, Vensafe.
Direkttel: 070-336 19 44 | E-post: marcus@hammaroelektronik.se